Title Late Glacial environmental history in Lithuania
Vėlyvojo ledynmečio gamtinės aplinkos raida Lietuvoje
Authors Miglė Stančikaitė
Publication date 2006
Abstract [eng] A detailed description of the Late Glacial environment was attempted through an interpretation of pollen data and lithologi-cal records in the sequences with 14C chronologies. Pollen data suggests that during the pre-Allerod time (>11.9I4C kyr. BP) tree-less vegetation flourished in the area where sedimentation in freshwater bodies with a high water level was dominant. The formation of Betu/a and Pimis predominating forest (11.9-11.8'4C kyr. BP) coincides with the increasing representation of the organic constituent in investigated sequences. Palaeobotanical records show some improvement of the climatic conditions since the middle of the Younger Dryas cold event (10.5-10.414C kyr. BP). Sedimentation in oligo-mesotrophic nutrient-rich lakes with a rather high water level was typical for the end of the Late Glacial.
Abstract [lit] Vėlyvojo ledynmečio gamtinės aplinkos analizė buvo atlikta remiantis paleobotaninių, litostratigrafinių ir izotopinių (I4C) tyrimų rezultatais, gautais iš skirtingose Lietuvos teritorijos dalyse išanalizuotų limninių bei biogeninių nuosėdų storymių. Sporų-žiedadulkių tyrimų rezultatai leidžia teigti, jog ikialeriodiniu laikotarpiu (>11900I4C metų BP) tirtoje teritorijoje vyravo bemiškis kraštovaizdis, kuriame buvo gausu gėlų, aukšto vandens lygio sedimentacinių baseinų. Prieš 11900-11800I4C metų prasidėjęs miškų, kuriuose vyravo beržai ir pušys, formavimasis sutapo su organinės sudedamosios kiekio nuosėdose didėjimu. Sukaupta informacija leidžia teigti, jog vėlyvojo driaso antrojoje pusėje (nuo 10500-10400"(C metų BP) prasidėjo laipsniškas klimato sąlygų gerėjimas. Vėlyvojo ledynmečio pabaigoje nuosėdų kaupimasis vyko oligomezotrofiniuose, skaidriuose sedimentaciniuose baseinuose, kuriuose vyravo gana aukštas vandens lygis. Vandens lygio kritimas sutapo su Baltijos ledyninio ežero lygio kritimu, fiksuotu prieš 1040CM030014C metų.
E. documents Download