Title Lietuvos jojamųjų žirgų įvairovė ir populiacijos struktūros analizė pagal kilmės informaciją
Authors Rūta Šveistienė
Publication date 2007
Abstract [lit] Lietuvos jojamųjų žirgų populiacija pradėta formuoti 1999 m., atrinkus turimus eržilus reproduktorius ir sportinių veislių kumeles. Šios grupės žirgai yra veisiami kaip atvira populiacija, naudojant atviro genetinio branduolio struktūrą palaikantį sportinių žirgų veisimą. 2000 m. paruoštas pirmasis, 2005 - antrasis kilmės knygos tomai. Pagal veisliškumą Lietuvos jojamųjų populiacijoje išskirtos šešios pagrindinės giminingos grupės, t.y. hanoverių -38,7%, trakėnų - 27,4%,holšteinų - 7,3%, anglų grynakraujų - 5,4%, Budiono - 11,7%, arabų - 3,2%. Apibendrinus duomenis galima teigti, kad iš 86 į kilmės knygą įtrauktų eržilų veisimui naudoti 73,2%. Veisimui buvo naudota 48,3% Lietuvoje gimusių ir 51,7% importuotų eržilų. Iš įtrauktų į kilmės knygą eržilų buvo gauta 1095 kumeliukai, iš jų 518 eržiliukų ir 577 kumelaitės. Pagal pagrindinius kūno matmenų rodiklius eržilai ir kumelės labai įvairuoja, eržilų aukštis ties gogu svyruoja nuo 151 iki 171 cm, kumelių - 148-194 cm. Lietuvos jojamiesiems žirgams apskaičiavus inbrydingo koeficientą, buvo nustatyta, kad inbrydingas daugiausia buvo naudotas grynaveisliams arabams (66,6%) ir trakėnams (27,7%) gauti. Į Lietuvos jojamųjų kilmės knygas įtraukta 10,5% hanoverių, gautų saikingo giminingo porsvimo būdu. Lietuvos jojamųjų žirgų populiacijos pradininkams galima priskirti klasikinėms jojamųjų žirgų linijoms priklausančius eržilus: Pilger IC00383 (per II kartos palikuonis 27 Ostriak ir Einhard), Forpost T44; Agronavt 2192; Cordelabryere 210398168; Langraf I 210391966, Espri 311100481.
Abstract [eng] In Lithuania saddle horses are bred as an open population when sports horses are bryd by only sustaining the structure of the genetic nucleus. In 1999, after selection of the present stud horses and mares, a pedigree group of horses was started. In 2000 and 2005, respectively, the first and second volumes of studbooks were prepared and are supplemented every year. The population of saddle horses in Lithuania can be divided into six main related groups according to the distribution by genotype, i.e. Hanoverian - 38.7%, Trakehner - 27.4%, Holstein - 7.3%, Thoroughbred - 5.4%, Budenny - 11.9%, Arab - 3.2% and other - 6%. The analysis of the Studbooks indicates that out of 86 stallions listed in the Studbooks, 73.2% were used for breeding. 48.3% of stallions born in Lithuania and 51.7% of imported ones were used for breeding. 1095 foals, including 518 horse foals and 577 mare foals, were born from the stallions listed in the studbooks. The main body measurements of stallions and mares were very different, i.e. height at withers of stallions ranges from 151 to 171 cm and that of mares from 148-194 cm. Inbreeding in Lithuania was mostly used to produce purebred Arab (66.6%) and Trakehner (27.7%) horses. 10.5% of Hanoverians sired by moderate inbreeding are entered into the studbooks of Lithuanian saddle horses. The founders of the saddle horses. The founders of the saddle horse population in Lithuania are the stallions of the classic saddle horse lines: Pilger IC00383 (through the progeny of 2nd generation 27 Osriak and Einhard), Forpost T44; Agronavt 2192; Codelabryere 210398168; Langraf I 210391966 (50% Thoroughbred), Espri 311100481.
E. documents Download