Title Baltijos jūros regiono klimato humidiškumo dinamika 1950-2004 metais
Authors Martynas Pankauskas
Arūnas Bukantis
Publication date 2006
Abstract [lit] Baltijos jūros regiono klimato humidiškumo dinamika tirta naudojantis 1950–2004 metų laikotarpio duomenimis, remiantis kritulių kiekio bei debesuotumo rodikliais. Vietovės sausringumas įvertintas Boweno indeksu. Buvo skaičiuojamos metinės, šiltojo ir šaltojo laikotarpio bei sezoninės rodiklių vertės. Analizuotos viso regiono ir sektorių minėtų rodiklių kaitos tendencijos.
Abstract [eng] The average nebulosity in the region is 50%, and the minimal seasonal occurs in spring time – 46 %. The nebulosity is lower in the northern part of the BSR. The maximal nebulosity was in the southern sectors. The increase of nebulosity is going from north to south. In the larger part of Baltic region, Bo rates are between 0.4-0.8 and are typical for medium latitudes. In all regional sectors the maximal Bo rates are in June, and minimal – in August. According to Bo trends, the most droughty BSR sectors are the southern and northern ones.
E. documents Download