Title Kuršių marių hidrologinio režimo pokyčiai
Changes of hydrological conditions in the Curonian Lagoon
Authors Inga Dailidienė
Publication date 2007
Abstract [lit] Klimato pokyčių studijos yra susijusios su geofizinių procesų, įskaitant hidrologinių ir meteorologinių elementų kaitą, analize. Pagrindinis šios studijos tikslas yra ištirti ilgalaikių hidrogeologinių sąlygų pokyčių Kuršių mariose ypatumus. Remiantis 1961–2005 m. sukauptais matavimų ir stebėjimų duomenimis, buvo atlikti Kuršių marių hidrologinio režimo ypatumų tyrimai, kurie padėtų sukurti prielaidas racionalesniam šio vandens telkinio tvarkymui ir išsaugojimui, parengti išankstinius gamtosaugos priemonių planus. Daugiamečio vandens lygio režimo analizės rezultatai patvirtina, kad tiriant klimato kaitą būtina vandens lygio kaitos regioninė analizė. Regioninė vandens lygio kaitos komponentė gali būti analizuojama kaip vienas iš atmosferos cirkuliacijos kaitos indikatorių.
Abstract [eng] The Curonian Lagoon is a large shallow coastal water body in the south-eastern part of the Baltic Sea. The global climate change, the rise in water level could influence water ecosystems. The paper presents the spatial and temporal variation of water level, water temperature in the Curonian Lagoon. The mean water level is rising by approximately 0.30 cm year–1 in the Klaipėda Strait and 0.36 cm year–1 in the Curonian Lagoon near Nida during the period 1961–2005. The increase of water level is associated with changes in atmospheric circulation in the North Atlantic region that indicate correlations with the NAO index. The water level fluctuations in the Curonian Lagoon are caused by variations in air mass dynamics in the North Atlantic areas. Statistical long-term mean water levels, which are regarded as standard in Lithuania and used for engineering and hydro-technical purposes, should be corrected with regard to the water level trend to rise.
E. documents Download