Title Impact of harbour moles and access channels on the South-east Baltic shore zone
Authors Rimas Žaromskis
Publication date 2007
Abstract [eng] The paper deals with the impact of harbour engineering in the open South-East Baltic Sea shores on sandy seashores and bottom relief. Based on cartographic, literature and field investigation material, shore segments situated in harbours of Latvia, Lithuania, Russia, Poland and Germany are analysed. Shore zone evolution is discussed from the time when there were no harbour moles in the study area.
Abstract [lit] Be to, uostuose ir įplaukos kanaluose iškastas gruntas neretai išvežamas į sąvartos rajonus jūroje, esančius už kranto zonos ribų: 1999–2001 m. keturios Baltijos valstybės – Vokietija, Lenkija, Lietuva ir Latvija – į sąvartos rajonus jūroje išvežė 16,8 mln. m³ uostuose iškasto grunto. Iš Vokietijos uostų buvo iškasta 3,7 mln. m³, Lietuvos – 4,07 mln. m³, Latvijos – 8,34 mln. m³. Maždaug trečdalį šios medžiagos buvo galima panaudoti atkuriant nykstančius paplūdimius. Uostų molus statant gylyje, kuris yra už bangų gožos zonos ribų, arba ženkliai pagilinus įplaukos kanalus, dažniausiai išnyksta prieš uostų vartus anksčiau buvusios barinės seklumos. Trumpų ir gerą pratakumą turinčių sąsiaurių sąlygomis ties uostų vartais vyksta gilinamoji erozija (Baltijskas). Ji gali prasidėti ir palaipsniui gilinant sąsiauryje esančią akvatoriją arba pakeičiant pratakos pjūvio plotą uostų vartuose (Klaipėda). Tarp Pietryčių Baltijos regiono valstybių uostų įrenginiai labiausiai paveikia Lietuvos krantų krantodarą. Neilgoje kranto atkarpoje čia buvo net trys uosto tipo hidrotechniniai įrenginiai, kurių poveikis apima maždaug 36% visos kranto linijos. Mažiausią uostų poveikį (5,3%) patiria Rusijos Kaliningrado srities krantai. Atvirame Lietuvos krante esantys uostai daro poveikį 20,2%, Latvijos – 10,5% atviros jūros kranto linijos ilgio. Tarp nagrinėtų uostų didžiausias poveikio atkarpas sudaro Liepojos ir Klaipėdos uostai, ties kuriais vyrauja labai intensyvūs priekrantiniai nešmenų srautai.
E. documents Download