Title Lietuvos sunkiųjų arklių naujos linijos potencialių pradininkų atranka pagal fenotipinius požymius
Authors Rūta Šveistienė
Publication date 2006
Abstract [lit] Lietuvos sunkiųjų arklių veislės heterozigotiškumui praolėsti būtina panaudoti visą turimą arklių genetinį potencialą, įvertinant naujos linijos formavimui atrenkamus eržilus, siekiant sustabdyti Lietuvos sunkiųjų arklių veislės genealoginės struktūros nykimą.Pagal paruoštą ekspedicijų planą buvo surinkti duomenys apie arklių kilmę, atrenkami tipingi arkliai, matuojami ir atliekamas kompleksinis jų vertinimas. Išanalizavus Gandro 0697 linijos palikuonių genealogiją nustatyta, kad yra penkios kartos, todėl šių arklių genealoginę grupę galima vertinti kaip atskirą ir savarankišką liniją. Palikuonių genealoginė analizė rodo, kad 30 % veislinių arklių yra gauti taikant giminingą poravimą. Vidutinis šių arklių inbrydingo laipsnis - 6,6 %. Dabartiniai Gandro 0697 linijos eržilai yra pageidaujamo tipo ir eksterjero. Atrinkti tipingi eržilai bus įtraukti į bendrą Lietuvos sunkiųjų arklių veisimo programą. Siūloma šios grupės arklius veisti uždarų populiacijų metodu, išsaugant genealoginę struktūrą.
Abstract [eng] All available genetic potential of horses should be used to widen the heterozygosis of the Lithuanian Heavy Draught horse breed.Therefore, the aim of our investigation was to evaluate the chosen for the development of the new line in order to stop the disappearing of the genealogical structure of the Lithuanian Heavy Draught breed. According to the expedition plans, the data on horse parentage have been collected, typical horses found and assessed by measuring and complex evaluating.The genealogical analysis of Gandras 0697 line progeny indicated that there might be found five generations and, thus, the genealogical group of these horses may be looked upon as a separate and individual line. The genealogical analysis of the progeny shows that 30 % of breeding horses were obtained by inbreeding, the average inbreeding coefficient being 6.6 %. The stallions of Gandras 0697 line are of a desirable type and body conformation. The selected typical stallions will be included in the general programme for Lithuanian Heavy Draught horse breeding. It is suggested to breed the horses by circular mating scheme, thus preserving their genealogical structure.
E. documents Download