Title Effect of feeding inoculated with selected strains of lactic and propionic acid bacteria silage on rumen fermentation and health of lactating dairy cows
Authors Jonas Jatkauskas
Vilma Vrotniakienė
Publication date 2006
Abstract [eng] The experiment was carried out at the Institute Animal Science to determine the influence of different silages on rumen fermentation parameters of dairy cows. The silages were made from a first cut wilted legume-grass (64% - red clover, 12% - timothy, 16% - fescue and 8% - others) sward. The use of biological additive L. rhamnosus and Propionibacterium freudenreichii ssp. Shermanii in ensiling prewilted material, rich in red clover, improved fermantation and silage quality, what resulted in rumen fermentation changes in dairy cows. Ten dairy cows assigned in two groups on the basis of milk yield and month of lactation were offered silages without inoculant (C) and with inoculand (I) ad libitum during a period of 100 days. There were no significant effects of the type of silage on pH in the rumen (6.44 vs 6.57 for C silage and I silage), on the total volatile fatty acid concentration (10.74 vs 10.50 mmol 100 ml-¹) and on these proportions (57.87 vs 57.89 for acetic acid, 22.30 vs 22.45 for propionic acid, 14.28 vs 14.54 for butyric acid). The infuzoria count in the rumen of dairy cows fed inoculated silage was by 44.29 (P<0.05) thous. ml-¹ higher compared with that of cows fed silage without inoculant. Feeding silage with inoculant was beneficial to rumen protein synthesis, i.e. the content of protein nitrogen and that of total nitrogen were, respectively, by 3.3 and 5.73 mg 100 ml-¹ higher and the content of ammonia nitrogen was by 1.77 mg 100 ml-¹ (P<0.05) lower compared to the untreated silage average in the experimental period. The analysis of blood samples indicated that the animals in both groups were healthy.
Abstract [lit] Bandyme buvo tiriama ankštinių - varpinių žolių (64% - raudonieji dobilai, 12% - motiejukai, 16% - eraičinas ir 8% - kitos) siloso, pagaminto su pieno ir propiono rūgšties bakterijų Lactobacillus rhamnosus ir Propionibacterium freudenreichii ssp. Shermanii JS priedu, įtaka melžiamų karvių didžiojo prieskrandžio fermentacijos rodikliams ir jų sveikatingumui. Inokulianto priedas išsaugojo silose daugiau (P<0,05) cukraus, jame buvo daugiau (P<0,01) pieno rūgšties ir mažiau (P<0,05) ir (P<0,01) acto ir sviesto rūgšties bei mažiau (P<0,05) amoniakinio N, lyginant su silosu be priedų. Dešimt melžiamų karvių, suskirstytų į dvi grupes pagal jų produktyvumą ir laktacijos mėnesį, 100 dienų buvo šertos silosu su bakterijų priedu (grupė I) ie įprastai užraugtu silosu (grupė C). Didžiojo prieskrandžio turinio pH (6,44 vs 6,57, grupės K ir I), lakiųjų riebalų rūgščių kiekis (10,74 vs 10,50 mmol 100 ml-¹) bei jų santykis (57,87 vs 57,89 acto r., 22,30 vs 22,45 propiono r., 14,28 vs 14,54 sviesto r.) tarp grupių iš esmės nesiskyrė. Infuzorijų buvo daugiau 44,29 tūkst. ml-¹ (P<0,05) didžiajame prieskrandyje karvių, gavusių inokuliuotą silosą,,, lyginant su karvėmis, šertomis silosu be priedo. Silosas su bakterijų priedu turėjo teigiamą įtaką baltymų sintezei, t.y. karvių, gavusių inokuliuotą silosą, didžiajame prieskrandyje baltyminio azoto ir bendro azoto buvo atitinkamai 3,3 ir 5,76 mg 100 ml-¹ daugiau, o amoniakinio azoto - 1,77 mg 100 ml-¹ (P<0,05) mažiau nei gavusių įprastai užraugtą silosą. Kraujo tyrimai parodė, kad abiejų grupių karvės buvo sveikos.
E. documents Download