Title Serum hormone levels and anthropometric characteristics in girls with hyperandrogenism
Authors Sonata Hanner
Audronė Šeibokaitė
Liudvikas Lašas
Danutė Teresė Lašienė
Bronislava Urbonaitė
Jūratė Monika Kiesylytė
Publication date 2005
Abstract [eng] Polycystic ovary syndrome is considered to originate during puberty. The aim of this study was to investigate hormonal status in relationship to anthropometric data in girls with premature adrenarche and adolescent girls with hyperandrogenism, as these conditions are related to polycystic ovary syndrome in adulthood. Materials and methods. 20 girls with premature adrenarche (aged 4.9–10.2 years), 21 postmenarcheal girls with hirsutism (aged 13.3–17.8 years), 2 groups (n=13 in each) of healthy volunteers of similar age and body mass index participated in the study. Results. Serum testosterone and dehydroepiandrosterone sulphate levels were significantly higher in all patients than in controls. Free androgen index and leptin levels were significantly higher, and sex-hormone-binding globulin lower in hirsute adolescents vs. controls. Birth weight standard deviation scores were comparable in all 4 groups. Serum dehydroepiandrosterone sulphate negatively correlated with birth weight standard deviation scores in the group of girls with premature adrenarche (r=–0.57, p<0.001). By linear regression, 76% in variation of serum leptin levels could be explained by subscapular skinfold thickness standard deviation scores, and by serum sex-hormone-binding globulin, insulin, and dehydroepiandrosterone sulphate levels in all participants. Mean age of onset of menarche was younger in hirsute girls vs. controls (12.1±1.3 vs. 13.5±1.3 years, p=0.004). Conclusions. Inverse correlation of dehydroepiandrosterone sulphate levels and weight at birth indicates relationship between premature adrenarche in girls and fetal growth. Higher leptin levels in adolescents with hyperandrogenism than in healthy girls show possible involvement of leptin in pathogenesis of hyperandrogenism.
Abstract [lit] Policistinių kiaušidžių sindromas moterims, manoma, prasideda brendimo metu. Darbo tikslas. Išanalizuoti mergaičių, turinčių priešlaikinę adrenarchę, ir paauglių, turinčių hiperandrogenizmo simptomų, serumo hormonų kiekį kartu su antropologiniais duomenimis, nes jos turi didesnę riziką susirgti policistinių kiaušidžių sindromu. Medžiaga ir metodai. Tyrime dalyvavo 20 mergaičių, turinčių priešlaikinę adrenarchę (4,9–10,2 metų), 21 paauglė po menarchės, turinti hirsutizmą (13,3–17,8 metų); dvi kontrolinės grupės (n=13 kiekvienoje) panašaus amžiaus ir kūno masės indekso sveikų savanorių mergaičių ir merginų. Rezultatai. Testosterono ir dehidroepiandrosterono sulfato kiekis kraujyje nustatytas didesnis visoms tiriamosioms palyginti su sveikomis mergaitėmis. Laisvų androgenų indeksas ir leptino kiekis kraujyje buvo reikšmingai didesnis, o lytinius hormonus surišantis globulinas mažesnis paauglėms, turinčioms hirsutizmą, palyginti su sveikomis merginomis. Gimimo svorio standartinio nuokrypio skaičius (SDS) buvo panašus visose keturiose grupėse. Dehidroepiandrosterono sulfatas neigiamai koreliavo su gimimo svorio standartiniu nuokrypiu mergaitėms, turinčioms priešlaikinę adrenarchę (r=–0,57; p<0,001), bet šio ryšio nenustatyta kitose grupėse. Visoms dalyvėms linijine regresija nustatyta, kad 76 proc. serumo leptino dispersiją galima paaiškinti subskapuliarinės odos klostės storio standartiniu nuokrypiu bei serumo lytinius hormonus surišančio globulino, insulino ir dehidroepiandrosterono sulfato kiekiu. Mergaičių, turinčių hirsutizmą, vidutinis menarchės amžius buvo jaunesnis negu sveikų paauglių (atitinkamai – 12,1±1,3 ir 13,5±1,3; p=0,004). Išvados. Dehidroepiandrosterono sulfato kiekio serume ir gimimo svorio atvirkštinė koreliacija rodo ryšį tarp mergaičių priešlaikinės adrenarchės ir vaisiaus augimo [...].
E. documents Download