Title Žmogaus ir gyvūnų embrionų kokybės įvertinimas (metodų apžvalga)
Authors Kristina Lasienė
Vidmantas Lasys
Aleksandras Vitkus
Antanas Sederevičius
Publication date 2005
Abstract [lit] Darbo tikslas. Apžvelgti įvairius metodus, naudojamus žmonių ir gyvūnų embrionų kokybei nustatyti. Metodikos įvairių žinduolių rūšių embrionams in vitro auginti kuriamos visame pasaulyje. Naudojant šiuolaikinius ovocitų brandinimo, apvaisinimo ir auginimo in vitro metodus, 30-40 proc. galvijų ir 10-20 proc. žmonių ovocitų vystosi iki blastocistos stadijos ir gali būti persodinami recipientėms. Įvertinti embrionų kokybę gana sudėtinga ne tik klinicistams, bet ir mokslininkams, susijusiems su embriologija. Pasaulyje naudojamus metodus embrionų kokybei įvertinti, aprašytus šiame straipsnyje, galėtų taikyti ir Lietuvos klinicistai bei mokslininkai.
Abstract [eng] Techniques for the production in vitro of various mammalian species embryos have been developed worldwide. Using modern methods for maturation of oocytes, fertilization and embryos’ culture in vitro about 30–40% of bovine and 10–20% of human oocytes develop to blastocyst stage and can be used for transfer. Evaluation of embryos’ quality is problematic not only for every researcher involved in embryology but also for every clinician who wants to select the best embryos for transfer. Lithuanian researchers and clinicians could also apply these worldwide popular methods for the evaluation of embryos’ quality.
E. documents Download