Title Paauglių polinkis vartoti alkoholinius gėrimus ir šį poelgį skatinantys veiksniai
Authors Jolita Bielskutė
Apolinaras Zaborskis
Publication date 2005
Abstract [lit] Tyrimo tikslas. Įvertinti alkoholinių gėrimų vartojimo paplitimą tarp moksleivių bei nustatyti jo veiksnius. Tyrimas atliktas Kauno miesto ir rajono mokyklose apklausus 7, 9 ir 11 klasės moksleivius – iš viso 410 moksleivių. Dauguma (93,4 proc.) Kauno miesto ir rajono moksleivių prisipažino, jog yra vartoję kokių nors alkoholinių gėrimų; iš jų 37,6 proc. vaikinų ir 27,3 proc. merginų (p<0,05) – labai daug (40 ir daugiau) kartų. Kas antras moksleivis, nepriklausomai nuo lyties, teigė, jog per pastarąjį mėnesį buvo nors kartą apsvaigęs nuo alkoholio. Pagrindinės priežastys, paskatinusiosios alkoholinių gėrimų vartojimą, noras atsipalaiduoti, smalsumas, neturėjimas ką veikti. Kitos tiek pat dažnos priežastys: siekimas apsvaigti, nenorėjimas išsiskirti iš draugų. Daugiaveiksnės statistinės analizės metodu nustatyta, jog alkoholinių gėrimų vartojimas statistiškai reikšmingai siejosi su rūkymu ir teigiamu požiūriu į narkotines medžiagas bei jas vartojančius asmenis. Tyrimo duomenys galėtų būti panaudoti planuojant profilaktikos programas. Išvada. Įprotis vartoti alkoholinius gėrimus tarp vyresnių klasių moksleivių yra plačiai paplitęs ir susijęs su rūkymu ir narkotinių medžiagų vartojimu, todėl mokyklose būtina įgyvendinti efektyvesnes profilaktikos programas siekiant užkirsti kelią alkoholio ir kitų narkotinių medžiagų vartojimui.
Abstract [eng] Objective of this study was to assess the prevalence of alcohol use among schoolchildren and to determine its factors. The study was conducted in schools of Kaunas city and its region among schoolchildren of 7th, 9th and 11th grades – overall 410 pupils. Most of schoolchildren (93.4%) acknowledged that they had used some alcohol drinks; 37.6% of boys and 27.3% of girls (p<0.05) used alcohol especially large number of times (40 and more). Every second pupil, irrespective of his sex, stated being intoxicated with alcohol in the last month. Main motives that induced to use the alcohol were: wish to relax, curiosity, having nothing to do as well as wish to experience the state of intoxication, wish not to differ from group friends. The logistic analysis demonstrated a statistically significant relation between alcohol use and smoking, and positive point of view to drugs and people who use them. The summarized data could serve in planning well-founded prevention programmes. Conclusion. The alcohol addiction of schoolchildren at higher grades is very prevalent and correlates with smoking and drugs usage. Therefore, the implementation of effective health promotion programmes that include alcohol and drug prevention at school is urgently needed.
E. documents Download