Title Klinikinių rodmenų ir miokardo perfuzijos sutrikimų įvertinimas pacientams, kuriems įtariama išeminė širdies liga, pakitusi ramybės elektrokardiograma ir neinformatyvus veloergometrijos tyrimas
Authors Irena Milvidaitė
Ilona Kulakienė
Leonarda Linonienė
Dalia Lukšienė
Jonė Venclovienė
Ona Birutė Šlapikienė
Laimutė Gugienė
Publication date 2006
Abstract [lit] Tyrimo tikslas. Nustatyti klinikinius požymius, būdingus pacientams, kuriems įtariama išeminė širdies liga, pakitusi ramybės elektrokardiograma, neinformatyvus veloergometrijos tyrimas ir rasta miokardo perfuzijos sutrikimų. Tirtųjų kontingentas ir tyrimo metodai. Ištyrėme 370 pacientų (157 vyrus ir 213 moterų), besiskundžiančių krūtinės skausmais. Jiems įtarta išeminė širdies liga, ramybės elektrokardiogramoje rasta pakitimų. Visiems pacientams dviem etapais pagal vienos dienos standartinį protokolą atlikta miokardo krūvio radionuklidinė kompiuterinė tomografija naudojant metoksiizobutilizonitrilą žymėtą 99mTc. Tuos veloergometrijos tyrimus, kai krūvis buvo nutrauktas pasiekus submaksimalų širdies susitraukimų dažnį ar atsiradus išeminių pokyčių elektrokardiogramoje, priskyrėme informatyviems tyrimams, likusius – neinformatyviems. Rezultatai. Neinformatyvus veloergometrijos tyrimas buvo 160 (43,2 proc.) pacientų. Šiems pacientams miokardo perfuzijos defektų (grįžtamųjų ir nekintamųjų) nustatėme dažniau negu tiems, kurių veloergometrija buvo informatyvi (63,1 ir 50,0 proc., p<0,01). Klinikinių rodmenų svarbą miokardo perfuzijos sutrikimų tikimybei vertinome pagal šansų santykio dydį. Grįžtamųjų perfuzijos sutrikimų dažniau nustatyta vyrams negu moterims (p<0,00001, šansų santykis 9,6), pacientams, kurių ramybės elektrokardiogramoje registruota kairiosios Hiso pluošto kojytės blokada (p<0,02, šansų santykis 3,4), ir pacientams, kurių fizinis pajėgumas buvo 150 ir daugiau vatų (p<0,05, šansų santykis 2,1). Išvada. Miokardo krūvio perfuzijos sutrikimai registruoti 63,1 proc. pacientų, kuriems įtarta išeminė širdies liga, pakitusi ramybės elektrokardiograma ir neinformatyvus veloergometrijos tyrimas. Didesnė grįžtamųjų perfuzijos defektų tikimybė, esant kairiosios Hiso pluošto kojytės blokadai ramybės elektrokardiogramoje ir pasiekusiems gerą (≥150 vatų).
Abstract [eng] The aim of this work was to estimate the impact of clinical variables on predicting stress myocardial perfusion abnormalities in patients with suspected coronary artery disease, abnormal resting electrocardiogram, and noninterpretable exercise test. Material and methods. The clinical variables and stress myocardial perfusion data were analyzed in 370 patients (157 males and 213 females) with suspected coronary artery disease and abnormal resting electrocardiogram. All patients underwent 99mTc-methoxyisobutylisonitrile (MIBI) scintigraphy following a one-day protocol (stress-rest). The bicycle exercise test was considered noninterpretable when the age-predicted peak heart rate was not achieved, and ischemic signs were not detected. Results. One hundred sixty (43.2%) patients had noninterpretable bicycle exercise test. Pathological stress myocardial perfusion defects (reversible and fixed) were more often present in patients with noninterpretable than in patients with informative exercise test (63.1 and 50.0%, respectively, p<0.01). Univariate analysis showed that reversible perfusion defects were more frequent in men than in women (p<0.00001, odds ratio 9.6), in patients with pre-existing left bundle-branch block (p<0.02, odds ratio 3.4), and in cases when sufficient working capacity (≥150 W) was achieved (p<0.05, odds ratio 2.1). Conclusion. The myocardial perfusion defects were registered in 63.1% of patients with suspected coronary artery disease, abnormal resting electrocardiogram, and noninterpretable exercise test. The probability of reversible perfusion defects was higher in male patients, in patients with pre-existing left bundle-branch block and with sufficient working capacity (≥150 W).
E. documents Download