Title Changes of electrocardiographic and echocardiographic data after early and late mechanical recanalization of infarct-related artery with and without stent implantation
Authors Eglė Kalinauskienė
Albinas Naudžiūnas
Ramūnas Navickas
Laima Jankauskienė
Vidas Pilvinis
Arnoldas Janavičius
Virgilijus Grinius
Ramūnas Unikas
Publication date 2007
Abstract [eng] Objective. To show differences in the changes of electrocardiographic and echocardiographic data after early and late mechanical recanalization of infarct related artery with and without stent implantation and to assess the value of QRS score in the follow-up period. Material and methods. A total of 248 consecutive patients were divided into these groups: early angioplasty (£24 hours) without stents (n=114) or with stents (n=6) and later (>24 hours) angioplasty without stents (n=114) or with stents (n=14). The changes in QRS score and echocardiographic left ventricular ejection fraction during the hospital and 3-month follow-up periods were compared between the groups. Results. QRS score did not increase in a hospital in early or late angioplasty with stents groups, while in the groups without stents especially of early angioplasty increased (2.6±2.5 vs. 3.6±2.4, P=0.001). Left ventricular ejection fraction increased after 3 months only in early angioplasty groups especially with stents (30.0±3.5 vs. 38.4±5.2, P=0.008), but there were no significant differences between the QRS score at discharge and after 3 months (5.4±4.3 vs. 5.0±1.9). Conclusions. Myocardial injury did not increase in a hospital in the cases of early or late angioplasty with stents, while in the cases without stents increased. Left ventricular ejection fraction increased after 3 months only in the cases of early angioplasty especially with the stent implantation, but the QRS score showed no differences, so the QRS score may be not predictive of improvement in ejection fraction at follow-up.
Abstract [lit] Darbo tikslas. Nustatyti skirtumus tarp elektrokardiografinių ir echokardiografinių pokyčių ištikus miokardo infarktui po ankstyvosios ir atidėtos perkutaninės angioplastikos neimplantavus stento ir implantavus stentą bei įvertinti QRS indekso reikšmę vėlyvuoju laikotarpiu. Tyrimo medžiaga ir metodai. Iš eilės tirti 248 ligoniai ir suskirstyti į grupes: ankstyvosios (£24 val.) angioplastikos grupę neimplantavus stento (n=114) arba implantavus stentą (n=6) ir vėlyvesnės (>24 val.) angioplastikos grupę neimplantavus stento (n=114) arba implantavus stentą (n=14). Palyginta šių grupių ligonių QRS indekso ir echokardiografinės kairiojo skilvelio išstūmimo frakcijos dinamika ligoninėje ir praėjus 3 mėn. po angioplastikos. Rezultatai. QRS indeksas nepadidėjo stacionariniu laikotarpiu ir atidėtos angioplastikos implantavus stentą grupėse, bet grupėse ligonių, kuriems neimplantuoti stentai, ypač ankstyvosios angioplastikos grupėse, padidėjo: 2,6±2,5 vs. 3,6±2,4, p=0,001. Kairiojo skilvelio išstūmimo frakcija padidėjo po 3 mėn. tik ankstyvosios angioplastikos grupėse, ypač implantavus stentą: 30,0±3,5 vs. 38,4±5,2, p=0,008, bet QRS indeksas išrašant iš ligoninės ir praėjus 3 mėn. reikšmingai nesiskyrė: 5,4±4,3 vs. 5,0±1,9. Išvados. Miokardo pažeidimas stacionariniu laikotarpiu reikšmingai nedidėjo ankstyvosios ir atidėtos perkutaninės angioplastikos grupėse implantavus stentą, tuo tarpu neimplantavus stento, padidėjo. Kairiojo skilvelio išstūmimo frakcija padidėjo po 3 mėn. tik ankstyvosios angioplastikos grupėje, ypač implantavus stentą, bet QRS indekso skirtumų nenustatyta. Taigi QRS indeksas gali nerodyti išstūmimo frakcijos pagerėjimo vėlyvuoju laikotarpiu.
E. documents Download