Title Lyginamieji regėjimo rezultatai ir jų prognostiniai veiksniai akies plyšimų ir penetruojančių žaizdų atvejais =
Authors Edita Puodžiuvienė
Alvydas Paunksnis
Publication date 2007
Abstract [lit] Palyginti akies plyšimų ir penetruojančių žaizdų regėjimo rezultatus, įvertinti blogo regėjimo aštrumo prognostinius veiksnius. Tyrimo medžiaga ir metodai. Išanalizuoti 218 sunkių atvirojo tipo akies traumų atvejų perspektyviojo tyrimo duomenys, įvertintos akies plyšimų (n = 39) ir penetruojančių žaizdų (n = 179) regėjimo baigtys ir blogo regėjimo aštrumo (RA≤ 0,02) prognostiniai veiksniai. Rezultatai. Vyraujantis sužeidimų laipsnis abiejose grupėse – D (1/∞–0,02): akies plyšimų atvejais – 66,67 proc., penetruojančių žaizdų – 64,25 proc. Akies plyšimų atvejais D ir E (RA=0) sužeidimų laipsnis statistiškai reikšmingai (p<0,05) dažnesnis nei penetruojančių sužeidimų. Akies plyšimų atvejais vyravo bukas daiktas (82,05 proc. 32/39), o penetruojančių žaizdų atvejais – aštrus daiktas (66,48 proc. 119/179), be to, lyginant šių traumų šaltinius, nustatytas statistiškai reikšmingas skirtumas (p<0,05). Vertinant regėjimo aštrumą bloginančius veiksnius, akies plyšimų atvejais statistiškai reikšmingai dažnesnė buvo akies hipotonija (ŠS 3,93, PI 3,06–5,04 ±95 proc.; p<0,05), stiklakūnio drumstys (ŠS 3,78, PI 2,93–4,88 ±95 proc.; p<0,05), tinklainės pokyčiai (ŠS 3,92, PI 3,15–4,88 ±95 proc.; p<0,05), afakija (ŠS 3,16, PI 2,53–3,94 ±95 proc.; p<0,05), glaukoma (ŠS 2,81, PI 1,56–5,07 ±95 proc.; p<0,05). Išvados. Blogo regėjimo tikėtini prognostiniai veiksniai akies plyšimų atvejais buvo vokų, rainelės, stiklakūnio, tinklainės ir akiduobės, o penetruojančių žaizdų – vokų, rainelės, priekinės kameros, lęšiuko sužeidimai, tačiau gauti duomenys statistiškai nereikšmingi.
Abstract [eng] Purpose. To compere visual outcomes of globe ruptures and penetrating injuries and to determine prognostic factors of poor visual results (visual acuity VA≤ 0,02). Material and methods. The prospective data of 218 cases of severe open globe injuries is presented. Final visual results and prognostic factors of poor visual outcome (VA≤ 0.02) of globe ruptures (n=39) and penetrating injuries (n=179) are analysed. Results. Predominant grade of injury in both groups was grade D (VA 1/∞–0.02): 66.67% for globe ruptures and 64.25% for penetrating injuries. The rate of grade D and E (VA=0) in globe ruptures was significantly higher than in penetrating injuries (p<0.05). The blunt mechanism of injury significantly predominated in globe ruptures, and the sharp mechanism – in penetrating injuries (82.05% 32/39 vs. 66.48% 119/179)(p<0,05). Analysis of the rate of visual loss contributing factors demonstared hypotony (OR 3.93 CI 3.06–5.04 ±95% ; p<0.05), vitreous opacity (OR 3.78 CI 2.93–4.88 ±95% ; p<0.05), retinal pathology (OR 3.92 CI 3.15–4.88 ±95%; p<0.05), aphakia (OR 3.16 CI 2.53–3.94 ±95%; p<0.05), glaucoma (OR 2.81 CI 1.56–5.07 ±95%; p<0.05) to be significantly higher in ruptures than in penetrating injuries. Conclusion. Prognostic factors of poor visual outcome in globe ruptures were injuries of the eyelids, iris, vitreous, retina and orbit. Injuries of the eyelids, iris, anterior chamber and lens were predictors or poor visual outcome in penetrating injuries, but the data were... [to full text]
E. documents Download