Title Rūkymas ir nėštumo laukimo laikas. Bandomojo tyrimo duomenys
Authors Birutė Žilaitienė
Marius Diržauskas
Romualdas Tomas Preikša
Valentinas Matulevičius
Publication date 2007
Abstract [lit] Nėštumo laukimo laikas yra svarbus žmogaus reprodukcinės sveikatos rodiklis, kuris iki šiol Lietuvoje nebuvo tirtas. Duomenys apie nėštumo laukimo laiką buvo surinkti iš 111 moterų, kurios gimdė Klaipėdos ligoninės Akušerijos departamente, ligos istorijų. Septynios moterys, kurios pastojo po nevaisingumo gydymo, nebuvo įtrauktos į analizę, o likusių 104 moterų duomenys buvo analizuoti. Mes vertinome nėštumo laukimo laiko priklausomumą nuo poros amžiaus, kontraceptinių priemonių vartojimo, abiejų partnerių rūkymo, kai kuriuos akušerinės istorijos aspektus. Vidutinis nėštumo laukimo laikas tirtoje kohortoje buvo 5,21±7,03 mėnesio. Jeigu rūkė abu partneriai, nėštumo laukimo laikas buvo reikšmingai ilgesnis nei nerūkančių porų (7,68±9,41 ir 4,30±5,73; p<0,05). Rūkant abiem partneriams, rizika, kad nėštumo laukimo laikas bus ilgesnis nei 6 mėn., buvo didesnė nei nerūkančių porų (ŠS 3,32; 95 proc. PI 1,07– 10,30; p=0,03), bet tik tėvo ar bent vieno partnerio rūkymas rizikos pastoti per ilgesnį laikotarpį reikšmingai nedidino. Kiti galimi veiksniai: amžius, gyvenimo vieta (kaimas ar miestas), anksčiau vartotos kontraceptinės priemonės, mėnesinių ciklo reguliarumas, lytinių santykių dažnis reikšmingai nėštumo laukimo laiko nekeitė. Remiantis šiais bandomojo tyrimo duomenimis, galima planuoti ir vykdyti didesnės imties nėštumo laukimo laiko Lietuvoje tyrimus.
Abstract [eng] Waiting time to pregnancy is an important characteristic of human reproductive health, which has not been investigated in Lithuania until now. Data on waiting time to pregnancy have been collected from medical records of 111 women admitted to the Department of Obstetrics, Klaipėda Hospital. Seven women in whom pregnancy was the result of infertility treatment were excluded from the analysis, and the rest 104 cases were analyzed. We evaluated waiting time to pregnancy in respect to the age of couples, contraceptive use, cigarette smoking of both partners, and some other features of obstetric history. The mean waiting time to pregnancy in the cohort was 5.21±7.03 months. If both partners smoked, the mean waiting time to pregnancy was significantly longer than in nonsmoking couples (7.68±9.41 vs. 4.30±5.73, P<0.05). Risk to have waiting time to pregnancy longer than 6 months was significantly higher if both partners smoked as compared to nonsmoking couples (OR 3.32, 95% CI 1.07–10.30, P=0.03), while paternal smoking and smoking of any partner did not increase this risk significantly. The other possible factors – age, living place (rural or city), previous contraceptive use, regularity of menstrual cycle, and frequency of intercourse – did not influence waiting time to pregnancy significantly. Results obtained from this pilot study enable us to plan and implement a larger-scale study of waiting time to pregnancy in Lithuanian population.
E. documents Download