Title Išeminės širdies ligos rizikos susirgti nustatymas skirtingais metodais =
Authors Jelena Kucikova
Kristina Buivydaitė
Donatas Antanas Vasiliauskas
Publication date 2007
Abstract [lit] Išanalizuoti siūlomų absoliučios rizikos susirgti ūminiais išeminiais sindromais skaičiuoklių privalumus ir skirtumus. Išeminė širdies liga yra pagrindinė vidutinio amžiaus Lietuvos gyventojų mirties priežastis bendrojoje širdies ir kraujagyslių ligų struktūroje. Pagrindinis gydytojo uždavinys – kuo anksčiau nustatyti didelės rizikos susirgti ūminiais išeminiais sindromais asmenis ir tinkamai parinkti profilaktikos priemones. Amerikos širdies asociacija ir Europos kardiologų draugija individualiam absoliučios rizikos nustatymui rekomenduoja naudoti Framinghamo ir PROCAMo skaičiuokles, sudarytas atsižvelgiant į ilgalaikių epidemiologinių tyrimų duomenis ir pasižyminčius tam tikrais skirtumais. 2001-2002 m. Kaune vykdyto tyrimo pagal PSO MONICA protokolą duomenimis, tarp vidutinio amžiaus gyventojų, didelė rizika susirgti IŠL pagal Framinghamą ir PROCAMą taip pat skyrėsi. Ištyrus vidutinio amžiaus Kauno gyventojų populiaciją, nustatyta, jog tie, kurie nesirgo IŠL arba insultu, pagal Framinghamą didelę riziką (≥ 20 proc/m.) turėjo 6,9 proc., ir pagal PROCAMą – 22,1 proc. asmenų (p< 0,05).
Abstract [eng] The aim is to analyze the adventages and differences of two widespread absolute coronary heart disease risk assessment algorithms. Cardiovascular disease, of which coronary heart diseasem is the most common causes of death in the middle age of Lithuanian population. [...].
E. documents Download