Title Sensory quality of pork and total microbial count depending on deep-freeze storage time and thawing method
Authors Jacek Kondratowicz
Iwona Chwastowska
Paulius Matusevičius
Publication date 2006
Abstract [eng] The aim of the present study was to determine the effects of deep-freeze storage time and thawing method on the sensory quality of pork and total microbial count. Microwave thawing was compared with traditional thawing in the atmospheric air. The results of the study showed that the sensory quality (juiciness, palatability) of pork thawed in a microwave oven was higher compared to pork stored in the deep freeze for a long period of time and afterwards thawed in the atmospheric air. The microbiological contamination of pork thawed in a microwave oven was lower, by one log cycle, compared to pork thawed under natural conditions.
Abstract [lit] Bandymo tikslas buvo nustatyti laikymo giliai užšaldžius trukmės ir atšildymo metodo poveikį sensorinei kiaulienos kokybei ir bendram bakterijų skaičiui. Kiaulienos atšildymas mikrobangų krosnelėje buvo lyginamas su tradiciniu atšildymu atmosferos ore. Tyrimo rezultatai parodė, jog kiaulienos, atšildytos mikrobangų krosnelėje, sensorinės savybės (vandens rišlumas, skoninės savybės) buvo geresnės už kiaulienos, kuri buvo ilgai laikoma giliai užšaldyta ir atšildyta atmosferiniame ore. Mikrobiologinis užterštumas kiaulienos, atšildytos mikrobangų krosnelėje, buvo mažesnis nei kiaulienos, atšildytos natūraliomis sąlygomis.
E. documents Download