Title Fattening results, slaughter value and meat quality of heifers and young bulls fed different diets in the last four months before slaughter
Authors Katarzyna Śmiecińska
Stanislaw Wajda
Paulius Matusevičius
Birutė Staniškienė
Publication date 2006
Abstract [eng] The aim of the present study was to determine the effects of various feeding systems applied in the last four months before slaughter on the fattening results and slaughter quality of heifers and young bulls. The experiment was performed on 53 heifers of various genotypes (Black-and-White heifers and crossbred heifers produced by commercial crossing of Black-and-White cows and Limousine bulls) and 80 growing crossbred bulls (Black-and-White cows x Limousine, Charolaise or Simental bulls). All heifers and bulls were fed the same diet, i.e. haylage ad libitum and 2 kg concentrate containing ground barley (72%), wheat bran (25%) and premix (3%), to approx. 300 kg and 345 kg body weight, respectively. Furthermore, the animals were randomly allocated into two feeding groups. The control group (25 heifers and 40 bulls) continued on the above diet, and the experimental group (28 heifers and 40 bulls) was fed the above diet supplemented with 0.4 kg feed concentrate. Differentiated feeding in the last four months before slaughter, aimed at preparing slaughter animals for further handling, increased daily gains of heifers and young bulls by 56 g and 128 g, respectively. However, diet supplementation with the concentrate had no considerable effect on the carcass dressing percentage, weight loss during pre-slaughter handling or percentages of culinary cuts in the carcasses of heifers and young bulls. It did not affect the mean parameters of chemical composition and physico-chemical properties of heifer meat, either. Only better tenderness of meat from heifers given the feed concentrate during fattening was confirmed by a statistical analysis. Meat from bulls of the experimental group contained less dry matter and fat, and was lighter in color than meat from bulls of the control group.
Abstract [lit] Bandymo tikslas buvo nustatyti skirtingų šėrimo tipų, taikytų paskutiniuosius keturis mėnesius prieš skerdimą, poveikį telyčių ir buliukų penėjimo rodikliams bei skerdenos kokybei. Bandymai atlikti su 53 skirtingų genotipų telyčiomis (su juodmargėmis ir hibridinėmis, gautomis gamybiniu būdų sukryžminus juodmarges karves su limuzinų veislės buliais) ir su 80 penimų mišrūnų buliais (juodmargės karvės x limuzinai, šarolė ir simentalai). Visos telyčios ir visi buliukai buvo šeriami tuo pačiu racionu, t. y. šienainiu ad libitum ir 2 kg koncentruotų pašarų, kurių sudėtyje – 72 proc. maltų miežių, 25 proc. kviečių sėlenų ir 3 proc. premiksų, tenkančių vidutiniškai 300 kg telyčių ir 345 kg buliukų gyvojo svorio. Po to šie galvijai buvo priskirti dviem šėrimo grupėms. Kontrolinė grupė (25 telyčios ir 40 buliukų) buvo šerta šiuo nustatytu racionu, o eksperimentinės grupės galvijai (28 telyčios ir 40 jaučių) šerti nustatytu racionu, papildytu 0,4 kg koncentruotų pašarų. Diferencijuotas šėrimas paskutiniuosius keturis mėnesius prieš skerdžiant skirtas paruošti galvijus tolesniam apdorojimui, padidino telyčių ir bulių paros priesvorį 56 g ir 128 g. Tačiau raciono papildymas koncentratais neturėjo žymesnio poveikio skerdenos raumeningumui, svorio nuostoliams priešskerdiminio apdorojimo metu bei kulinarinio išpjaustymo procentui telyčių ir buliukų skerdenose. Raciono papildymas taip pat nedarė įtakos vidutiniams telyčių mėsos cheminės sudėties rodikliams bei fizinėms-cheminėms savybėms. Tik statistinė analizė patvirtino, kad, telyčių, šeriamų koncentruotais pašarais, mėsa būna minkštesnė. Eksperimentinės grupės buliukų mėsoje buvo mažiau sausųjų medžiagų ir riebalų, o jos spalva buvo šviesesnė nei kontrolinės grupės buliukų.
E. documents Download