Title Analysis of cardiosignals cohesion based on Hankel matrix
Kardiosignalų ryšio analizė, paremta Hankelio matricomis
Authors Gintarė Keršulytė-Raudonė
Zenonas Navickas
Alfonsas Vainoras
Liudas Gargasas
G. Jaruševičius
Publication date 2008
Abstract [eng] A big part of heart disease diagnostics criteria is collected by registration and analysis of cardio signals that show electric heart activity disturbance (ECG) and hemodynamic and mechanic activity changes as impedance cardiograms (ICG) and seismocardiograms (SCG). Therefore, a solution of problem of effective heart disease diagnostic is the creation of new cardiosignals analysis technologies. In this paper, the ranks analysis method was applied to three cardio signals, because they reflect the electrical and mechanical work of the human heart better as one ECG signal. This method helps to evaluate complexity, to analyze, how many components are needed to record ECG, ICG and SCG. We found that QRS complex have more components than P and T waves. The main aim of this work is to adapt principal components method to assessing and comparing the characteristics of hereinbefore signals. In combining principal components analysis we can gain such features witch are relatively discriminate and could be divided with certain hyper plane.
Abstract [lit] Didelė dalis širdies ligų diagnostinių kriterijų gaunama registruojant ir analizuojant kardiosignalus, kurie atspindi tiek širdies elektrinės veiklos sutrikimus (EKG), tiek hemodinaminės bei mechaninės veiklos pokyčius, t. y. impedanskardiograma (IKG) ir seismokardiograma (SKG). Negana to, efektyvus būdas spręsti širdies ligų diagnostikos problemas – kurti naujas kardiosignalų analizės technologijas. Darbo tikslas buvo pritaikyti rangų analizę trims sinchroniškai užregistruotiems kardiosignalams įvertinti bei palyginti, nes jie atspindi širdies elektrinės, hemodinaminės bei mechaninės veiklos pokyčius geriau nei vienas EKG signalas. Taip pat šiame darbe, naudojantis Henkelio minorais, tiriamas elektrokardiogramos, impedanskardiogramos ir seismogramos kompleksiškumas. Nustatyta, kad QRS kompleksą aprašo daugiau komponenčių nei P ir T bangas. Darbo tikslas buvo pritaikyti principinių komponenčių analizę trijų sinchroniškai užregistruotų signalų – EKG, IKG ir SKG – charakteristikoms įvertinti ir palyginti. Principinių komponenčių analize pasiekiama santykinai skirtinga informacija, tačiau pagal ją galima dalyti tiriamųjų grupes tam tikra hiperplokštuma.
E. documents Download