Title Antibiotikų vartojimo ir kai kurių mikroorganizmų atsparumo pokyčių analizė
Authors Daiva Galinytė
Romaldas Mačiulaitis
Vytautas Budnikas
Darius Kubilius
Birutė Varanavičienė
Astra Vitkauskienė
Juozas Jokimas
Laimis Jodkonis
Publication date 2008
Abstract [lit] Tyrimo tikslas. Nustatyti antibiotikų suvartojimo per metus pokyčius bei jų galimas sąsajas su mikroorganizmų atsparumo pokyčiais. Tyrimo medžiaga ir metodai. Tretinio lygio ligoninėje atlikta mikroorganizmų atsparumo ir antibiotikų suvartojimo epidemiologinė analizė. Surinkti duomenys apie antibiotikų suvartojimą 2004–2007 m. tretinio lygio ligoninėje. Vaistų suvartojimas išreikštas DDD (angl. defined daily dose) skaičiumi, tenkančiu 100 lovadienių. Ištirtas antibiotikų suvartojimo kitimas 2004–2007 m. Nagrinėtas chirurginio profilio skyrių antibiotikų suvartojimas ir jo galimos sąsajos su atliekamų operacijų skaičiumi. Nustatytas kelių dažniausiai vartojamų panašaus veikimo platumo antibiotikų suvartojimas ir jo kitimas. Nustatytas dviejų svarbių mikroorganizmų (Escherichia coli ir Klebsiella pneumoniae) atsparumo kitimas 2004–2007 metais tretinio lygio ligoninėje bei sąsajos tarp panašaus spektro antibiotikų suvartojimo ir šių mikroorganizmų atsparumo kitimo. Duomenys apdoroti aprašomąja ir lyginamąja statistika (Mann–Whitney testas neparametriniams kriterijams bei Spearman’o koreliacija). Rezultatai. 2004–2007 m. tretinio lygio ligoninėje statistiškai reikšmingai padidėjo šių antibiotikų suvartojimas: piperacilino–tazobaktamo (877,50 proc.), metronidazolio (114,00 proc.), cefuroksimo (77,31 proc.), meropenemo (47,55 proc.), o nuo 2005 iki 2007 m. statistiškai reikšmingai padidėjo cefoperazono ir sulbaktamo suvartojimas (173,11 proc.). Chirurginio profilio skyriuose taip pat pastebimas šių antibiotikų vartojimo didėjimas, tačiau didėjančio antibiotikų vartojimo priežastis negali būti tik tai, kad ligoninėje vis daugiau atliekama operacijų[...].
Abstract [eng] Objective. The main goal of this study was to evaluate the variation of antibiotic consumption and relation between antibiotic consumption and microorganism resistance. Material and methods. This analysis was performed in one of Lithuanian tertiary hospitals. The defined daily dose (DDD) analysis was performed to express drug consumption per every 100 occupied bed days (OBDs) for single units in clinical departments. Average of DDD/100 OBDs was estimated for 2004–2007, and mean values were compared among all four years. The relation between the number of surgical operations and antibiotic consumption in surgery departments was analysed. E. coli and K. pneumoniae resistance for four years (2004–2007) was determined. Moreover, the relation between microorganism resistance and variation of antibiotic consumption was determined. Data were analysed by descriptive and comparative statistics (by Mann–Whitney test for nonparametric criteria and Spearman correlation). Results. Comparing the DDD/100 OBD data during 2004–2007 revealed a statistically significant increase in piperacillin and tazobactam (877.50%), metronidazole (114.00%), cefuroxime (77.31%), meropenem (47.55%), cefoperazone and sulbactam (173.11%) consumption. The increased usage of these antibiotics was determined in surgery department too. However, the increased number of surgical operations cannot be the only reason of the growing antibiotic consumption. Results revealed a statistically significant decrease in ofloxacin use from 2006 to 2007 (93.94%). E. coli resistance to ampicillin (from 49.80% to 56.60%), ampicillin and sulbactam (from 25.50% to 39.20%), cefuroxime (from 7.40% to 10.10%), ciprofloxacin (from 4.20% to 12.50%), gentamicin (from 11.40% to 13.20%) and K. pneumoniae resistance to ampicillin and sulbactam (from 45.40% to 56.40%), cefuroxime (from 34.00% to 39.10%), ciprofloxacin (from 5.50% to 10.50%), gentamicin (from 32.00% to 35.80%) increased[...].
E. documents Download