Title Effect of Perilla frutescens aqueous extract on free radical production by human neutrophil leukocytes
Authors Gediminas Žekonis
Jonas Žekonis
Renata Šadzevičienė
Genovaitė Šimonienė-kazlauskienė
Egidijus Kėvelaitis
Publication date 2008
Abstract [eng] Objective. The present study was intended to evaluate the antioxidant properties of aqueous extract of the Perilla frutescens (L.) Britton. Material and methods. The antioxidant properties of Perilla frutescens were analyzed employing neutrophil leukocytes stimulated by the nonopsonized Escherichia coli. The neutrophil leukocytes were affected by adding an aqueous extract of Perilla. The generation of the reactive oxygen species by neutrophil leukocytes was investigated using assessment of luminol- and lucigenin-dependent chemiluminescence. Results. We found out that the treatment of neutrophil leukocytes with the Perilla aqueous extract inhibited the release of reactive oxygen species, measured as luminol- and lucigenindependent chemiluminescence, by about 30% and more than 90%, respectively. Conclusion. The results of this study show that the aqueous extract of the Perilla frutescens inhibits significantly free radical production by neutrophil leukocytes, which was especially obvious when the lucigenin-dependent chemiluminescence assessment method was applied.
Abstract [lit] Tyrimo tikslas. Nustatyti Perilla frutescens (L.) Britton. ekstrakto antioksidacinės savybės. Tyrimo medžiaga ir metodas. Krūminės perilės ekstrakto antioksidacinės savybės tirtos naudojant neutrofilinių leukocitų stimuliaciją neopsonizuotomis Escherichia coli (štamas ATCC 25922). Neutrofiliniai leukocitai buvo paveikti vandeniniu Perilla frutescens ekstraktu. Neutrofilinių leukocitų aktyvių deguonies radikalų išskyrimas buvo vertintas naudojant nuo luminolio ir lucigenino priklausomos cheminės liuminescencijos tyrimą. Rezultatai. Nustatyta, kad, veikiant kraujo neutrofilinius leukocitus vandeniniu krūminės perilės ekstraktu, nuo luminolio ir lucigenino priklausoma cheminė liuminescencija sumažėjo apie 30 ir 90 proc., atitinkamai. Tai rodo aktyvių deguonies radikalų išsiskyrimo slopinamą. Išvada. Šio tyrimo rezultatai rodo, kad vandeninis Perilla frutescens ekstraktas reikšmingai slopina neutrofilinių leukocitų laisvųjų radikalų gamybą – įrodyta taikant nuo lucigenino priklausomos cheminės luminescencijos vertinimo metodą.
E. documents Download