Title A Comparison of the effectiveness of the early enteral and natural nutrition after pancreatoduodenectomy
Authors Saulius Grižas
Antanas Gulbinas
Giedrius Barauskas
Juozas Pundzius
Publication date 2008
Abstract [eng] The role of postoperative supplementary enteral nutrition after gastrointestinal surgery is controversial. Therefore, a randomized clinical trial with attempts to address the question of plenitude of routine application of postoperative enteral feeding on rate of postoperative complications following pancreatoduodenectomy was performed. Sixty patients undergoing pancreatoduodenectomy were blindly randomized into two groups: 30 patients in the first group received early enteral nutrition (EEN), while 30 patients in the second group were given early natural nutrition (ENN). The complications were evaluated according to definition criteria. All complications were further subdivided into infectious and noninfectious complications. Our data showed that patients in EEN group gained a larger amount of energy in kcal a day during the first five days after surgery in comparison to ENN group. There was a higher rate of postoperative complications in ENN group (53.3% vs 23.3%, P=0.03). This difference occurred mainly due to the higher incidence of infectious complications in ENN group (46.7% vs 16.7%, P=0.025). There were six cases of bacteriemia in this group of patients, while only one case was observed in EEN group (6 (20.0%) vs 1 (3.3%), P=0.1). The overall risk for the development of any type of infectious complication was 1.5 times higher in ENN group. In conclusion, this study suggests that supplementary postoperative enteral nutrition helps to decrease the rate of infectious complications in patients undergoing pancreatoduodenectomy, especially in those with a plasma albumin level of less than 34.5 g/L and/or ASA class III or higher, since natural nutrition is insufficient in this case.
Abstract [lit] Papildomo pooperacinio maitinimo reikšmė po gastrointestinalinių operacijų vertinama prieštaringai. Iki šiol nėra vieningos nuomonės, ar įprasta pooperacinė enterinė mityba turi įtakos pooperacinėms komplikacijoms, kurių randasi po pankreatoduodeninės rezekcijos. Norėdami atsakyti į klausimą, ar pooperacinė enterinė mityba turi įtakos pooperacinių komplikacijų (ypač infekcinių) atsiradimui, atlikome perspektyvųjį atsitiktinių imčių tyrimą. 60 pacientų, kuriems buvo atlikta pankreatoduodeninė rezekcija, suskirstyti į dvi grupes: 30 pacientų buvo skiriama ankstyvoji enterinė mityba (AEM), kitiems 30 – ankstyvasis natūralus maitinimas (ANM). Pooperacinės komplikacijos fiksuotos pagal vieningus kriterijus. Visos komplikacijos buvo suskirstytos į infekcines ir neinfekcines. Tyrimas parodė, jog AEM grupės ligoniai pirmąsias penkias paras gaudavo daugiau kilokalorijų per parą nei ANM grupės pacientai. ANM grupės ligoniams atsirado daugiau komplikacijų po operacijos (53,3 proc. ir 23,3 proc.), šis padaugėjimas yra infekcinių komplikacijų sąskaita (46,7 proc. ir 16,7 proc.) ir skirtumas yra statistiškai reikšmingas. ANM grupės šešiems ligoniams atsirado bakteriemija, AEM grupėje – tik vienam ligoniui (6 vs 1, 20,0 proc. vs 3,3 proc., p=0,1). Infekcinės komplikacijos rizika ANM grupės ligoniams yra 1,5 karto didesnė. Tyrimas parodė, jog ligoniams, kurie priklauso III ar didesnei ASA klasei ir kurių albumino kiekis iki operacijos yra iki 34,5 g/l, rekomenduotas papildomas maitinimas po operacijos (enterinė mityba).
E. documents Download