Title Hemodinamikos tyrimai ūminio miokardo infarkto pasekmėms prognozuoti
Authors Andrius Macas
Algimantas Kriščiukaitis
Kristina Buivydaitė
Giedrė Bakšytė
Remigijus Žaliūnas
Publication date 2008
Abstract [lit] Ūminio miokardo infarkto baigčių prognozavimas atliekamas daugiau kaip 40 metų. Keičiantis gydymo galimybėms, žymiai sumažėjo ligonių, sergančių ūminiu miokardo infarktu, mirštamumas. 20 a. šeštajame dešimtmetyje stacionarinis ligonių mirštamumas siekė 25–30 proc., o 2007 m. publikuotose Europos kardiologų draugijos ūminių koronarinių sindromų be ST segmento pakilimo tyrimo ir gydymo rekomendacijose nurodoma, kad stacionarinis mirštamumas ligonių, sergančių ūminiu miokardo infarktu su ST segmento pakilimu, tesiekia 7 proc., tuo tarpu ūminiu išeminiu sindromu be ST segmento pakilimo atvejais – 5 proc., tokių ligonių mirštamumas šešių mėnesiu laikotarpiu siekė atitinkamai – 12 ir 13 proc. Prognozuojant ūminio miokardo infarkto baigtį, pasirenkami skirtingi prognozavimo kriterijai: demografiniai, klinikiniai, laboratoriniai, instrumentiniai bei epidemiologiniai. Hemodinamikos tyrimų duomenys yra vienas galimų kriterijų šios ligos baigtims prognozuoti. Straipsnyje pateikti hemodinamikos tyrimai ir jų duomenys, taikomi ūminio miokardo infarkto baigtims prognozuoti.
Abstract [eng] Prediction of outcomes after acute myocardial infarction was initiated more than 40 years ago. Improvement of the management options significantly reduced mortality of patients with acute myocardial infarction. In the 1960s, the mortality rate of inpatients was around 25–30%, whereas in 2007, according to the guidelines for the diagnosis and treatment of non-ST-segment elevation acute coronary syndromes, issued by the European Society of Cardiology, hospital mortality in patients with ST-elevation acute myocardial infarction was 7%, while in patients with non-ST-elevation acute coronary syndrome just 5%, but at 6 months, mortality rates were very similar in both conditions (12% vs. 13%, respectively). There are different criteria for prediction of acute myocardial infarction: demographic, clinical, laboratory, instrumental, and epidemiological. Data of hemodynamic studies are ones of the possible criteria for prediction of outcomes after acute myocardial infarction. Methods and findings of hemodynamic studies used for prediction of the outcomes are presented in this article.
E. documents Download