Title Ankstyvosios komplikacijos, kairiojo skilvelio geometrijos bei tūrio pokyčiai po dviejų tipų skilvelio formos ir tūrio rekonstrukcijos: randinės sienos kompresijos ir modifikuotos Doro aneurizmektomijos
Authors Rimantas Benetis
Jolanta Justina Vaškelytė
Rūta Raugelienė
Eglė Ereminienė
Loreta Jankauskienė
Publication date 2004
Abstract [lit] Darbo tikslas. Palyginti modifikuotų Doro aneurizmektomijų ir randinės sienos kompresijų, atliktų Kauno medicinos universiteto Širdies centro Kardiochirurgijos klinikoje 2000–2003 metais ankstyvąsias komplikacijas bei šių metodų įtaką kairiojo skilvelio geometrijos ir tūrio pokyčiams. Tirtųjų kontingentas ir tyrimo metodai. Tyrėme 54 ligonius, kuriems dėl išeminės širdies ligos atlikta miokardo revaskulizacijos operacija, o kairiojo skilvelio poinfarktinės rando zonos koreguotos dviejų tipų skilvelio rekonstrukcinėmis operacijomis: 31 ligoniui – modifikuota Doro aneurizmektomija (pirma grupė); 23 ligoniams – kairiojo skilvelio randinės sienos kompresija (antra grupė). Į tyrimo protokolą įtrauktos operacijų metodikų ypatybės, perioperacinės komplikacijos ir kairiojo skilvelio funkcijos rodmenys iki operacijos ir 10–14 parą po jos. Rezultatai. Ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu didesnio komplikacijų dažnumo tendencija buvo užfiksuota pirmos gupės ligoniams. Analizavome ligonių, kurių ikioperacinė kairiojo skilvelio išstūmimo frakcija mažiau 20 proc., duomenis: mirė visi šeši pirmos grupės ligoniai, penkiems iš šešių atliktos kitos chirurginės procedūros (vožtuvų plastika), dviems iš šešių – viršūnės Doro aneurizmektomija ir apatinės sienos kompresija; iš antros trijų ligonių grupės mirė vienas. 10–14 parą po operacijos pirmos grupės ligonių kairiojo skilvelio diametras, tūriai, masė, šių dydžių indeksai ir kairiojo prieširdžio trumpasis matmuo reikšmingai sumažėjo palyginus su ikioperaciniais duomenimis. Antros grupės ligonių kairiojo skilvelio tūriai nepakito, tačiau jo diametrai, masė, šių dydžių indeksai bei kairiojo prieširdžio matmenys sumažėjo reikšmingai. Abiejų grupių ligonių kairiojo skilvelio išstūmimo frakcija turėjo tendenciją gerėti: pirmos grupės ligonių pagerėjo 41,9 proc., antros – 56,5 proc. [...].
Abstract [eng] The aim of the study was to evaluate early complication rate and changes of left ventricular geometry and function after two types of left ventricular reconstruction surgery. Methods. The study included 54 patients with ischemic heart disease and left ventricular aneurysm, who underwent coronary artery bypass grafting and left ventricular reconstruction surgery: I group (31 patients) underwent modified Dor aneurysmectomy and II group (23 patients) underwent infarcted wall compression. The study protocol included operative data, early postoperative complications and evaluation of left ventricular function 10th–14th day after surgery. Results. Early complication rate had tendency to be higher in I group. Among patients with left ventricular ejection fraction <20%, in I group all 6 patients died, including 5 patients who underwent aneurysmectomy combined with mitral and tricuspid anuloplasty and 2 patients who underwent both apical aneurysmectomy and posterior wall compression, in II group – 1 of 3 patients died. Early changes of left ventricular geometry in I group included decrease in left ventricular diameter, volume, mass, as well as reduction of short axis of left atrium, in II group – decrease in left ventricular diameter, mass and both axis of left atrium. Left ventricular ejection fraction had tendency to increase in both groups: in 41.9% of patients in I group and in 56.5% in II group. Conclusions. Following different types of left ventricular reconstruction surgery early postoperative complications rate did not differ, except higher mortality rate in patients with left ventricular ejection fraction <20%, who underwent modified Dor aneurysmectomy combined with other surgical procedures. Early changes of left ventricular geometry and volume differed between patients who underwent different types of left ventricular reconstruction.
E. documents Download