Title Liekamojo išeminio mitralinio nesandarumo įtaka kairiojo skilvelio remodeliavimuisi
Authors Rimantas Benetis
Loreta Jankauskienė
Jolanta Justina Vaškelytė
Publication date 2004
Abstract [lit] Darbo tikslas. Įvertinti liekamojo išeminio mitralinio nesandarumo reikšmę ligonių funkcinės būklės ir kairiojo skilvelio funkcinių bei morfometrinių rodiklių kitimui po išeminio mitralinio nesandarumo chirurginės korekcijos. Išanalizuoti 95 iš 128 išemine širdies liga sirgusių ligonių, kuriems dėl hemodinamiškai reikšmingo mitralinio nesandarumo Kauno medicinos universiteto Širdies centro Kardiochirurgijos skyriuje 1996–2001 m. buvo atliktos plastinės mitralinio vožtuvo bei vainikinių jungčių suformavimo operacijos, duomenys. Į tyrimų protokolą įtraukti: bendri klinikiniai duomenys, Niujorko širdies asociacijos funkcinė klasė, doplerechokardiografinio tyrimo rodmenys iki operacijos, nustatyti operacinėje po mitralinio vožtuvo plastikos, 10–14 parą po operacijos bei vėlyvuoju pooperaciniu laikotarpiu. Po išeminio mitralinio nesandarumo chirurginės korekcijos, išlikus hemodinamiškai reikšmingam mitraliniam nesandarumui, kairiojo skilvelio dydis, sistolinė funkcija nekito, vidutinis plaučių arterijos spaudimas turėjo tendenciją didėti, tačiau patikimai nekito. Funkcinė klasė, pagal Niujorko širdies asociaciją, pagerėjo tik 9 proc. Efektyviai koregavus mitralinį nesandarumą, sumažėjus mitralinio nesandarumo laipsniui vėlyvuoju laikotarpiu, patikimai sumažėjo kairiojo skilvelio geometriją atspindintys rodmenys: galinio diastolinio dydžio indeksas (28,9±0,4 ir 27,7±0,4 mm/m2, p<0,001) ir galinio sistolinio dydžio indeksas (22,2±0,6 ir 19,7±0,7 mm/m2, p<0,001). Sumažėjus mitralinio nesandarumo laipsniui ir pagerėjus miokardo kraujotakai, pagerėjo ir sistolinė kairiojo skilvelio funkcija (kairiojo skilvelio išstūmimo frakcija padidėjo nuo 33,3±1,0 iki 40,1±1,2 proc., p<0,0001), patikimai sumažėjo vidutinis plaučių arterijos spaudimas, ligonių funkcinė klasė patikimai pagerėjo 40,6 proc. [...].
Abstract [eng] The aim of our study was to evaluate the influence of residual ischemic mitral insufficiency on patient’s functional status and left ventricle remodeling after repair of ischemic mitral insufficiency. Material and methods. The study group consisted of 95 out of 128 patients who underwent mitral valve repair for ischemic mitral insufficiency at the Department of Cardiac Surgery of the Heart Center of Kaunas University of Medicine in 1996–2002. The study protocol included general clinical data, patients NYHA functional class, pre, peri and postoperative echocardiographic data. Results. In patients with residual MI (MR≥2 grade) late postoperative left ventricle morphometric parameters, left ventricle ejection fraction and mean pulmonary artery pressure did not change. Size of left ventricle was reduced (left ventricle end diastolic diameter index decreased from 28.9±0.4 to 27.7±0.4 mm/m2, p<0.001; left ventricle end systolic diameter index – from 22.2±0.6 to 19.7±0.7 mm/m2, p<0.001), left ventricle ejection fraction increased (33.3±1.0 and 40.1±1.2%, p<0.0001), mean pulmonary artery pressure, NYHA functional class significantly decreased with MR<2 grade late postoperatively. Conclusions. Residual MR is important factor for further worsening of patient’s functional status and progressing of left ventricle remodeling after combined surgery.
E. documents Download