Title Darželio parengiamųjų grupių vaikų savijautos psichologiniai ir socialiniai veiksniai
Authors Aušra Petrauskienė
Apolinaras Zaborskis
Publication date 2002
Abstract [lit] Darbo tikslas – išštirti daržželio parengiamųjų grupių vaikų savijautą ir jos ryššį su daržželio psichosocialinės aplinkos veiksniais. 1999 ir 2000 metų pavasarį apklaustas 631 ikimokyklinių grupių vaikas, lankęs daržželį (12 atsitiktinai atrinktų Kauno miesto daržželių). Apklaustieji vaikai buvo suskirstyti į dvi grupes. Pirmajai grupei priskirti tie vaikai, kuriems labiau patiko būti daržželyje (n=361 arba 57,3 proc.), antrajai, kuriems labiau patiko būti namie (n=269 arba 42,7 proc.). Pirmosios grupės vaikai daržželio pasirinkimą motyvavo veikla, susijusia su pedagogais ir draugais. Gera šių vaikų savijauta daržželyje taip pat buvo susijusi su palankia psichologine aplinka. Vaiko veiklos daržželyje ir psichosocialinių veiksnių faktorinė analizė leido nustatyti bendruosius faktorius, apibendrinančius įvairių veiksnių grupes. Vaiko savijautos daržželyje ir savivertės bendrieji faktoriai statistiškai reikššmingai koreliavo, savijautos daržželyje faktorius turėjo ryšį su sveikatos duomenimis. Tačiau savijautos daržželyje veiksnys mažžai priklausė nuo vaiko gebėjimų.
Abstract [eng] The aim of our investigation was to find out how do pre-school aged children felt themselves in kindergarten and what factors their well-being depended on. The survey was carried out in 1999 and 2000. A sample of 631 children aged 6-7 years was interviewed in 12 randomly selected kindergartens of Kaunas. The children were divided into two groups. The children who said that they liked to be in kindergarten more than at home belonged to the first group (n=361 or 57.3%). They answered that they liked their group mates, like to speak with their teacher, to learn, to sing, to play quiet games, they heard good words about themselves in kindergarten more often. The children who enjoyed to be at home more than in kindergarten belonged to the second group (n=269 or 42.7%). They said that they did not like to obey the tasks of their teacher, to sleep after dinner more often in comparison with the first group. Factorial analysis of the data indicated that children with positive factor of well-being thought they were better than their group friends, thought they could do things better than their group mates, they had less complaints of various pains. A statistically significant correlation between the common factors of well-being and self-esteem was estimated.
E. documents Download