Title Išeminis insultas ir jo rizikos veiksniai po kardiochirurgijos operacijų
Authors Evaldas Girdauskas
Šarūnas Kinduris
Publication date 2002
Abstract [lit] Pastaraisiais metais pasaulyje kasmet atliekama per 800 tūkstančių kardiochirurgijos operacijų. Viena sunkiausių komplikacijų po jų – centrinės nervų sistemos pažžeidimas. Per pastaruosius du deššimtmečius bendrasis pooperacinis sergamumas bei miršštamumas žžymiai sumažžėjo dėl kardiochirurgijos, dirbtinės kraujo apytakos ir anesteziologijos progreso, tačiau didėjant pooperacinių neurologinių komplikacijų skaičiui, paraleliai tris kartus didesnis ir miršštamumas, susijęs su centrinės nervų sistemos pažžeidimu. Didelis pooperacinis centrinės nervų sistemos komplikacijų dažnis gali būti siejamas su operuojamų ligonių vyresniu amžžiumi bei įvairia gretutine patologija, atsiradusia dėl iššplitusio aterosklerotinio proceso. Tai tarsi patvirtina, kad kardiochirurgijos ir anesteziologijos pasiekimai, užžtikrinę geresnę miokardo apsaugą operacijos metu, yra nepakankami centrinės nervų sistemos atžžvilgiu, todėl prieššoperacinio ligonių išštyrimo metu būtina nuodugniai ir patikimai įvertinti pagrindinius neurologinės rizikos veiksnius. Centrinės nervų sistemos komplikacijos po kardiochirurgijos operacijų yra skirstomos į tris klinikinius sindromus: iššeminį insultą, neuropsichologinius sutrikimus ir encefalopatiją. Dauginis galvos smegenų pažžeidimų pobūdis ir jų vyravimas smegenyse, į kurias dažžniausiai patenka embolas, leidžžia teigti, kad dažžniausia pooperacinio iššeminio insulto priežžastis yra embolija. ŠŠiame straipsnyje pateikiama glausta ššių dienų požžiūrio į vieną svarbiausių kardiochirurgijos problemų santrauka. Kadangi yra daugybė priešštaringų studijų, o susidomėjimas ššia problema nemažžėja, todėl stengtasi atkreipti dėmesį į pasaulinėje medicinos literatūroje minimus iššeminio insulto, išštinkančio po kardiochirurgijos operacijų, rizikos veiksnius ir jų analizę. [...].
Abstract [eng] The modern reparative procedures are highly successful in terms of the cardiac outcome; they can be detrimental in regard to the central nervous system (CNS). Perioperative stroke is one of the most serious complications of cardiac surgery. Refinements and advances in surgical techniques, myocardial preservation and anesthesia have led to a decline in morbidity and mortality for cardiac surgical patients. Adverse cerebral outcomes, however, are increasing, largely because of a trebling of deaths caused by neurologic injury. Complications involving the brain are increasing substantially because older patients with advanced atherosclerotic vascular disease now have surgery, suggesting that advances in surgical and anesthetic techniques proven to provide better myocardial protection have not had an impact on reducing the incidence of ischemic brain injury. Careful preoperative evaluation process must be undertaken to identify patients who are at the highest risk of having perioperative stroke. This article provides a concise summary of a very important problem in contemporary cardiac surgery. The authors have concentrated on review of the predictive factors for perioperative stroke, identified by multivariate analysis in the recent studies. These factors taken together can identify patients, who are at high risk for perioperative focal cerebral ischaemic injury. Recognition of the high-risk group will facilitate prevention of stroke by modification of surgical procedures or pharmacologic intervention. Prevention is the most effective way of managing neurologic disorders.
E. documents Download