Title Gyvsidabrio poveikis Listeria monocytogenes infekcijos raidai pelių organizme
Authors Genadij Čerkašin
Ilona Sadauskienė
Arvydas Laukevičius
Olegas Abdrachmanovas
Leonid Ivanov
Publication date 2002
Abstract [lit] Tirtas gyvsidabrio jonų poveikis Listeria monocytogenes kolonizavimui pelių organuose. Nustatyta, kad pelių, kurioms suššvirkššta vienkartinė Hg2+ dozė (0,05 LD50), listerijų iššsisėjimas vidaus organuose nuo kontrolinių pelių, kurioms vietoje Hg2+ suššvirkššta fiziologinio tirpalo, skiriasi nežžymiai. Pelių, kurioms buvo suššvirkššta 0,5 LD50 Hg2+, bakterijų iššsisėjimas kepenyse mažžai skyrėsi nuo iššsisėjimo kontrolinės grupės pelių kepenyse, o blužžnyje buvo didesnis tik vėlesnėmis infekavimo stadijomis (po 24 bei 48 val.), kai infekcijos žžidiniuose prasideda užždegiminis procesas. Ilgalaikis Hg2+ poveikis (0,05 LD50, ššeššios savaitės) mažžina pelių kūno masę, didina žžuvusių gyvūnų skaičių ir jų organų infekavimą. Hg2+ paveiktuose gyvūnuose slopinama specifinių antikūnų prieš listerijų baltymus sintezė.
Abstract [eng] Effects of mercury ions on the colonization of mice organs by Listeria monocytogenes were investigated. It was found that single injection of 0.05 LD50 mercury ions has little effect on listeria spreading in mice internal organs. Dissemination of bacteria in the liver of mice, which received 0.5 LD50, was similar to that one in control animals, which received physiologic solution, while higher numbers of bacteria were found in spleen of experimental animals at later stages of infection (after 24 and 48 h), when inflammation processes begin to take place. Chronic exposure to 0.05 LD50 mercury ions for 6 weeks caused decrease in body weight and survival of mice as well as increase in the infection degree of their internal organs. In addition, we demonstrate that mercury ions results in decreased synthesis of specific antibodies against listeria proteins.
E. documents Download