Title Namuose teikiamos integralios pagalbos asmenims, turintiems specialųjį nuolatinės slaugos poreikį, veikmingumo įvertinimas
Evaluation of the effectiveness of team-based integrated home care for persons in need of long-term nursing care
Publication date 2016
Abstract [lit] [...]. Darbo tikslas ir uždaviniai. Mokslinio tyrimo tikslas – atskleisti integralios pagalbos asmens namuose, kaip naujos paslaugos kūrimo ir įgyvendinimo procesus bei šios paslaugos veiksmingumą nuolatinės slaugos poreikį turintiems pacientams, paslaugų gavėjų ir teikėjų požiūriu. Uždaviniai: 1. Atskleisti mobilių komandų teikiamos integralios pagalbos asmens namuose kaip naujos organizacinės formos kūrimo ir įgyvendinimo procesus. 2. Ištirti profesinės sąveikos tarp slaugytojų ir socialinių darbuotojų pokytį mobiliose komandose ir šių komandų sąveiką su egzistuojančiomis sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos struktūromis paslaugų teikėjų požiūriu. 3. Atskleisti integralios pagalbos paslaugų namuose veiksmingumą paslaugų teikėjų ir paslaugos gavėjų požiūriu. 4. Įvertinti integralios pagalbos namuose paslaugų plėtrą, remiantis antrinių duomenų kiekybine analize. [...].
Abstract [eng] [...]. The aim and objectives of the study. The aim of the study was to reveal the processes of creating and implementing integrated team-based home care as a new service, and to evaluate the effectiveness of the service for the patients in neeed of constant care from the viewoint of the care receivers and the care providers. Objectives: 1. To reveal the processes of creating and implementing integral home care provided by mobile teams as an innovative service, and to evaluate the eeffectiveness of the service; 2. To assess the change in the professional interaction between the nurses and the social workers in the mobile integrated care teams and the interaction of the teams wih the existing structures of the health care and the social security from the viewoint of the care providers; 3. To assess the quality and effectiveness of the integral home care from the viewpoint of the care providers and the care receivers; 4. To evaluate the expansion/development of the integral home care based on quantitative indicators; [...].
E. documents Download