1. Application of magnetic susceptibility for correlation of the Lower Triassic red beds of the Baltic basin
 2. Atviro ir uždaro tipo galvijų tvartų oro užterštumas amoniaku ir mikrobais
 3. Avinų įtaka ėriavedžių reprodukcijai ir prieauglio svoriui
 4. Azoto, fosforo ir kalio dinamika atviro tipo karvidėse, esant skirtingoms galvijų laikymo ir mėšlo kaupimo technologijoms
 5. Baltijos jūros regiono klimato humidiškumo dinamika 1950-2004 metais
 6. Buliukų, šertų skirtingu silosu, mėsingumas ir mėsos kokybė
 7. Cukrinių runkelių griežinių siloso įtaka veislinių telyčių augimui ir ekonominiam efektyvumui
 8. Decontamination of heavy-metal polluted soil by electrokinetic remediation
 9. Defliacinių daubų dinamika Kuršių nerijos Didžiajame kopagūbryje
 10. Development and economic assessment of operating enterprises in Vilnius city in 1995-2005
 11. Dviejų (Lietuvos vietinių x Danijos landrasų) ir trijų (Lietuvos vietinių x Švedijos jorkšyrų x Norvegijos landrasų) kiaulių veislių kryžminimas
 12. Edukacinė erdvė: globalių ir lokalių dimensijų įtampos
 13. Effect of feeding inoculated with selected strains of lactic and propionic acid bacteria silage on rumen fermentation and health of lactating dairy cows
 14. Effect of halothane genotype on growth performance, carcass, meat and fat characteristics from three-way cross of Lithuanian indigenous wattle pigs
 15. Effects of silage fermentation quality on ruminal fluid parameters
 16. Ekologiškai laikomų triušių tvarto mikroklimato įvertinimas
 17. Environmental changes in the Fårö Deep (Baltic Sea): lithology of sediments and diatom flora
 18. Fliuvioglacialinių darinių dirvožemių dangos ypatumai
 19. Formation of iron compounds in the Quaternary groundwater in Lithuania
 20. Genetic structure and variation of large-type Žemaitukai horse population
 21. Geographic information infrastructure in Lithuania – components and data themes
 22. Gyvulininkystės raiška Lietuvos ekologiniame sąjūdyje : europinis modelis tautinio savitumo fone
 23. Hurricane Erwin 2005 coastal erosion in Latvia
 24. Impact of harbour moles and access channels on the South-east Baltic shore zone
 25. Influence of hydrotechnical structures on the dynamics of sandy shores: the case of Palanga on the Baltic coast
 26. Influence of two harvesting methods of legume-grass silage on rumen function and health of fattening bulls
 27. Karvių pieningumas ir pieno kokybė šeriant cukrinių runkelių griežinių silosu
 28. Kiaulių penėjimo efektyvumas aptvaruose su kieta danga
 29. Klimato kaitos įtaka Lietuvos žemės ūkiui: iššūkiai, sitaacijos analizė ir prognozės
 30. Kombinuotųjų pašarų kiekio penimų buliukų racionuose įtaka skerdenos savybėms ir mėsos kokybei
 31. Kuršių marių hidrologinio režimo pokyčiai
 32. Late Glacial environmental history in Lithuania
 33. Lietuvoje auginamų ir importuojamų avių veislių panaudojimas
 34. Lietuvos baltųjų kiaulių mėsinės savybės ir jų atrankos derinimas su baigtiniu kryžminimu
 35. Lietuvos jojamųjų žirgų įvairovė ir populiacijos struktūros analizė pagal kilmės informaciją
 36. Lietuvos sunkiųjų arklių naujos linijos potencialių pradininkų atranka pagal fenotipinius požymius
 37. Lietuvos vietinių šiurkščiavilnių avių augimo sparta ir mėsinės savybės
 38. Linijinio eksterjero vertinimo pritaikymas skirtingo genotipo arklių palyginimui
 39. Meteorologinių veiksnių poveikis KD2.5 aerozolio koncentracijos kaitai Preiloje
 40. Modelling of radionuclide transport in crystalline basement for demonstration of spent nuclear fuel disposal feasibility (case of South-Eastern Lithuania)
 41. Mėsinio tipo galvijų tvartų mikroklimato įvertinimas
 42. Nenugriebto pieno pakaitalo su išrūgomis ir probiotikais veršeliams sukūrimas bei jo efektyvumo įvertinimas
 43. Neutralaus anolito ANK, gaminamo STEL tipo įrenginiuose, dezinfekcinių savybių ir panaudojimo gyvulininkystėje bei veterinarijoje tyrimas
 44. Possibilities to improve ground-based cloud cover observations using satellite application facility (SAFNWC) products
 45. Sezoninio įšalo gylio kaita Lietuvoje
 46. Skaitmeninio reljefo modelio patikslinimas mozaikos funkcija
 47. Skiediklis bulių spermos kriokonservavimui pagal lietuvišką technologiją
 48. Space distribution of low runoff and hydrophysical-hydrochemical properties of surface water in the Dovine River basin
 49. Specific features of sedimentation environment in waters of the Šventoji port, Lithuania
 50. Trijų kiaulių veislių kryžminimas panaudojant diurokus kaip tarpinę veislę